Skupština Brčko distrikta jasno precizirala opravdano odsustvo sa sjednice

Skupština Brčko distrikta na sjednici u srijedu usvojila je izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine s ciljem jasnog preciziranja što znači biti opravdano odsutan sa sjednice.

“Poslovnikom je jasno definirano u kojim se situacijama može odsustvovati sa sjednice da se ne izigravaju pravo i obveza prisustvovanja sjednicama. Dana je nadležnost određenim skupštinskim komisijama da utvrđuju opravdanost odsustva zbog potrebe da parlament nesmetano funkcionira, a ne da bilo koji pojedinac ili zastupnik može blokirati rad parlamenta. Mislim da smo došli do dobrog rješenja”, izjavio je predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić.

Dodao je da su izmjenama i dopunama Poslovnika precizirane nadležnosti voditelja i zamjenika Stručne službe, kao i procedure ulaganja amandmana.

Pored toga, Skupština je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu Brčko distrikta BiH, kojim se uređuje pitanje trajnog angažiranja devet lovočuvara s ciljem zaštite i čuvanja divljači od protuzakonitog korištenja i ugrožavanja.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju, zatim Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, te Nacrt zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH.

Usvojeno je i nekoliko izvješća o reviziji financijskog poslovanja javnih poduzeća, odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH.

“Ono na čemu zastupnici insistiraju je ujednačen pristup u tretiranju svih uočenih nedostataka prema standardima koji se primjenjuju u reviziji”, rekao je predsjednik Kadrić.

Usvojena je Informacija o stanju sigurnosti za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine kao i Informacija o radu Neovisnog odbora za izbor voditelja i zamjenika voditelja Policije Brčko distrikta, a Skupština je dala suglasnost na prijedlog odluke o imenovanu Gorana Pisića za voditelja Policije Brčko distrikta BiH na mandatno razdoblje od četiri godine.

Uz prijedlog mjera za otklanjanje problema u funkcioniranju zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH, zastupnici su razmatrali i zaključak koji se odnosi na rješavanje problema prostornih kapaciteta za dijagnostičku opremu Javne zdravstvene ustanove “Zdravstveni centar Brčko” i uspostavljanje hospisa.

O tome i o drugim točkama dnevnog reda raspravljat će se na nastavku 36. redovitog zasjedanja, koje je zakazano za 28. studenoga 2018. godine, priopćeno je iz Skupštine Brčko distrikta.

(RTVTK/FENA) I.B.