Skupština Saveza porodica šehida i poginulih boraca TK

Savez porodica šehida i poginulih boraca TK je tokom prošle godine znatan dio aktivnosti usmjerio na vraćanje prava na penziju suprugama poginulih boraca koje su usljed novih zakonskih rješenja to pravo izgubile. Osim toga, u fokusu djelovanja Saveza bilo je zapošljavanje djece poginulih branilaca.