Skupština TK donijela Zakon kojim se reguliše otplata duga Rudnika “Kreka” za zdravstveno osiguranje

Skupština TK jednoglasno je donijela zakon kojim se regulise otplata duga za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK. Na taj način omogućen je neometan pristup zdravstvenoj zaštiti Krekinih rudara.

Pročitajte...