Skupština TK donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Skupština TK je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Na ovaj način, implementira se Odluka ustavnog suda, odnosno, usaglašava se ovaj za Okvirnim zakonom. Izmjenama je, između ostalog, naloženo javnom univerzitetu da, u skladu sa novim pravnim rješenjima sadržanim u ovom zakonu izvrši usklađivanje svojih opštih akata, prevashodno statuta visokoškolske ustanove, kao osnovnog opšteg akta.