Skupština TK: Nove odredbe za učenike osnovnih i srednjih škola i mogućnost obaveznog mamografskog pregleda za žene

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrala je Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, te Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju. Razmatran je i Zakon o policijskim službenicima. Članovi Komisije za jednakopravnost spolova podržali su Inicijativu za uvođenje mamografije kao skrinig metode na području Tuzlanskog kantona, koju je uputila Komisija za jednakopravnost splova Gradskog vijeća Tuzla.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, između ostalog, podrazumjeva Izmjene koje se odnose na sufinansiranje prevoza učenika. Ovo pravo obuhvatit će učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole, umjesto dosadašnjih četiri kilometra. Zakon je dopunjen i odredbom kojom se obavezuju škole da neodložno obavijeste nadležnu inspekciju za obrazovanje i Centar za socijalni rad na području mjesta prebivališta ili boravišta učenika, ukoliko učenik tokom trajanja obaveznog obrazovanja neopravdano izostaje sa nastave.

Kada je u pitanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju novina je uvođenje novog tipa gimnazije informacionih tehnologija”. Zakon stvorara i mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, kao jedna od mjera i aktivnosti koja za cilj ima podsticanje učenika za upis na ona zanimanja koja su potrebna tržištu rada. Komisija je podržala i Zakon o državnoj Službi TK.

Članovi Komisije za jednakopravnost spolova podržali su Inicijativu za uvođenje mamografije kao skrinig metode na području TK. Inicijativa predviđa da žene od 45 godina imaju zakonsku obavezu mamografskog pregleda, čime bi se prevenirao karcinom dojke.

Inicijativu je uputila Komisija za jednakopravnost spolova Gradskog vijeća Tuzle, smatrajući je opravdanom i neophodnom. S tim su se složile i njihove kolege iz Skupštine TK, koji su je u daljnju proceduru.