Skupština TK: Novi ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić

Skupština TK donijela je odluku na osnovu koje je za ministra za boračka pitanja imenovan Amir Kulaglić. Na sjednici je usvojena Rezolucija o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koja se odnosi na zabranu negiranja zločina genocida u Srebrenici. Osim toga, donesen je i Zaključak o pristupanju izradi Monografije Skupštine TK.