Skupština TK: Pihvaćen nacrt izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima

Skupština TK je usvojila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Prihvaćen je Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2018.-2011.godina. Na sjednici je prihvaćena i Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 2017.godini.

 

Pročitajte...