Skupština TK – Produžen rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata

Poslanici skupštine Tuzlanskog kantona danas su podržali nekoliko zakona. Nakon duge polemike, usaglasili su se i podržali sa 27 glasova prijedlog Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Donesen je i Zakon o šumama kao i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Takođe je data saglasnost na odluku kantonalne Vlade kojom će refundirati dio troškova nastalih realizacijom projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac u visini od 2 miliona eura na period od 10 godina. Usvojen je i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, kojim je produžen je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Novim zakonskim rješenjem, rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina produžen je do 2019. godine.
Sagovornici:
Mirza Omerdić, Klub poslanika SDA u Skupštini TK
Dževad Hadžić, Klub poslanika SDP-a u Skupštini TK
Fuad Imamović, Klub poslanika SBiH u Skupštini TK
Sabid Zekan, Nezavisni poslanik u Skupštini TK

Pročitajte...