Skupština TK-Sastanak o realizaciji projekta „Twinning Light“

U Skupštini TK održan je sastanak sa predstavnicima mađarskog parlamenta uključenim u realizaciju projekta „Twinning Light“ koji je posvećen jačanju demokratskih kapaciteta kantonalnih skupština. Na sastanku se govorilo o sistemu donošenja propisa u oblastima u kojima nadležnosti dijele federacija i kantoni. U septembru bi trebalo da bude dostavljen dokument u kojem će biti naznačene aktivnosti koje kantonalne skupštine trebaju provesti.

Pogledajte VIDEO, govori:

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK

 

Pročitajte...