Skupština TK-Usvojen Zakon o naučno-istraživačkom radu

Skupština TK je usvojila Zakon o naučno-istraživačkom radu TK, kao i izmjene Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom „Konjuh“. Skupština je donijela i Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK. Između ostalog, donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za ovu godinu.

 

Pročitajte...