Skupština TK-Usvojene Izmjene i dopune Budžeta TK za 2020.godinu

Skupština TK je usvojila Izmjene i dopune Budžeta za 2020.godinu. Budžet je bilo nužno rebalansirati s obzirom na drastičan pad poreskih prihoda tokom pandemije u iznosu od oko 15 miliona i 600 hiljada maraka, ali i kako bi se osigurala sredstva za pomoć privrednicima kojima je rad bio zabranjen u prethodnom periodu. Za tu svrhui planirano je 15 miliona maraka. Zastupnici SDP-a, PDA i Naše stranke su bili uzdržani. Rebalans je donesen na sjednici hitnog karaktera, nakon čega je održana redovna sjednica Skupštine, na čijem dnevnom redu je bilo nekoliko zakonskih prijedloga.

 

Pročitajte...