Skupština TK usvojila nacrt Budžeta TK za 2022. godinu

Skupština TK je usvojila nacrt Budžeta za iduću godinu. Planirani su prihodi u iznosu od 460,5 miliona maraka. Na sjednici je donesena Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora, a razmatrani su i Izjveštaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu, kao i Analiza zdravstvenog stanja stanovništva za 2020.godinu. Opširnije u viedo prilogu…

Pročitajte...