Slanje prvog nacionalnog plana ne prejudicira automatizmom i članstvo u NATO-u

Zamjenik ministrice odbrane BiH Sead Jusić je u razgovoru za Fenu kazao da je Godišnji nacionalni plan prvi korak u ispunjavanju obaveza zemlje aspirantice za NATO kada joj se aktivira program MAP-a, koji je nama aktiviran u prošloj godini.

– Program saradnje sa NATO-om koji je sadržan u tom završnom ciklusu koji se zove MAP, to je jedan široki plan mjera koje zemlja treba ispuniti za punopravno članstvo. On obuhvata pet osnovnih oblasti u svakoj državi – pravnu, sigurnosnu, odbrambenu, ekonomsku,budžetsku…U tom pogledu, zemlja onda kada bude pozvana u program MAP-a pravi svoj prvi godišnji nacionalni plan, šta u toj godini želi mijenjati, reformirati u ključnim društvenim oblastima i na šta želi staviti akcenat – pojasnio je Jusić.

Napomenuo je da NATO ne određuje šta će to zemlja staviti, dodajući da postoje određene stvari koje su neophodne.

– Mi smo se izjasnili za nešto, da želimo dostizati određene standarde i ne može se ni bilo šta staviti. Ali to što se stavi, to će saveznici pogledati, dakle šta se planira uraditi na tom reformskom putu. Saveznici to pogledaju, prihvate, traže doradu, pojašnjenje, razjašnjenje, itd. – kazao je Jusić.

U tom smislu je, dodao je on, Komisija za NATO integracijski proces u toku 2017. i 2018. godine radila da se pripremi dokument u situaciji kada bude aktiviran MAP, „da budemo spremni da dostavimo naš prvi godišnji plan“.

– Nije eksplicitno naređeno šta se sve mora staviti, ni koliki to obim mora biti. Najvažije je da neke suštinske mjere, koje su važne, budu obuhvaćene – pravna pitanja, sigurnosna, odbrambena, ekonomska, budžetska…da se ide ka kompatibilnosti, odnosno ka standardima koje u tom pogledu imaju NATO zemlje – pojašnjava Jusić.

Istaknuo je da slanje prvog nacionalnog plana apsolutno ne prejudicira automatizmom i  članstvo u NATO-u, ali prejudicira, odnosno znači da se mi krećemo ka punopravnom članstvu. Tako da je važan i taj elemenat, da ga ne ispustimo.

– Dakle, ne slati ili poslati neki falš plan znači ili usporeno ili nikakvo kretanje. Ne znam šta se planira poslati, ja znam šta ima u onome što je napravila Komisija za NATO integracijski proces. Ali šta se planira poslati kad je u pitanju odbrani u revidiranom, to ne znam, jer to treba tek uraditi, napraviti taj novi neki revidirani godišnji nacionalni plan, pa ga slati – kazao je Jusić.

Istaknuo je da je jako važno da proces traje, „da ne stane naš proces prema NATO-u“.

Napomenuo je da su standardi koje treba iz drugih oblasti ispuniti kada je u pitanju kretanje ka punopravnom članstvu u EU, „jednaki ili još jači“.

– Zahtjevniji su reformski zahvati u raznim oblastima za punopravno članstvo u EU, pogotovo kada je pravna legislativa u pitanju, a i druge norme. Prema tome, ako mi kvalitetno ispunjavamo procese koji nas vode ka punopravnom članstvu u EU i to bar približno prate procesi iz odbrambene i sigurnosne politike, koji su malo više vezani za NATO proces, a to sve radimo u okviru konsenzusa i društvenog sporazuma u zemlji, smatram to korisnom stvari, da je to dobra stvar – navodi Jusić.

Pročitajte...