Spašeno pet života putem kadaverične transplantacije na UKC-u Tuzla

Pet života spasili su ljekari okupljeni oko transplant tima Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla nakon što su prije tri noći uradili kadaveričnu transplantaciju pet organa. Presađene su dvije rožnice, dva bubrega i jetra. Ovom procesu prethodila je moždana smrt kod donora koji je, zbog teškog cerebrovaskularnog oboljenja, hospitalizovan na UKC-u Tuzla. Pacijenti su nakon transplantacije stabilni i post operativni tok teče uredno. Inače, ovo je 21. transplantacija jetre urađena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, a  prva kadaverična transplantacija nakon 15 mjeseci u UKC Tuzla.