Specijalna olimpijada BiH: U Bratuncu održan ”Porodični zdravstveni forum“

Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNFP-a, u Bratuncu su organizovali seminar pod nazivom “PORODIČNI ZDRAVSTVENI FORUM” koji je namijenjen roditeljkama čije su kćerke sportiskinje sa poteškoćama u razvoju.

Forumu su pored roditeljki i njihovih kćerki prisustvovali i predstavnici općina Brratunac i Srebrenica, kao i predstavnik UNFP-a u BiH, Adi Pašić.

Tehnički organizator Porodičnog zdravstvenog foruma je udruženje “Leptir”, a roditeljke sa njihovim kćerkama su  bile iz Bratunca, Srebrenice, Vlasenice, Šekovića i Milića.

Na samom početku Foruma učesnicama su se obratili načelnik općine Srebrenica Mladen Grujićić i općine Bratunac, Srđan Rankić.

Predsjednica udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine “Leptir” iz Srebrenice Željka Katanić govorila je o  sportskim uspjesima ovog udruženja, te je skrenula pažnju na prepreke i probleme sa kojima se suočavaju, ali  i mogućnost podrške lokalne zajednice.

Socijalni pedagog Maja Djukanović svojim izlaganjem stavila je važan akcenat na prisustvo seksualnog zlostavljanja djevojaka sa invaliditetom,  na koji način službe treba da reaguju u datim situacijama i u kojoj mjeri njihovo neadekvatno reagovanje  može imati nesagledive posljedice.

Teme koje su se  prezentovale i vodjene diskusije bile su usmjerene na uključivanje sportiskinja sa invaliditetom iz ruralnih sredina, podrška udruženjima sa invaliditetom, seksualno zlostavljanje u sportu, preventiva i regulativa seksualnog zlostavljanja.

Nakon diskusija doneseni su Zaključci i to:

– potrebna je edukacija porodice i sa fokusom na majke i djevojke

-potrebna je edukacija zaposlenih prvenstveno u sistemu socijalne zaštite, drugim državnim

sistemima,

-Implementacija rodno odgovornog budžeta

– Zagovaranje NULTE TOLERANCIJE NA NASILJE