Srebrenik nema gradskog pravobranioca

Srebrenik nema gradskog pravobranioca. Dosadašnji pravobranilac u Gradskom pravobranilaštvu Srebrenika je penzionisan tako da je sazvana hitna sjednica Gradskog vijeća zbog imenovanja novog, čiji bi mandat bio četiri godine. Na Javni poziv za grdskog pravobranioca Srebrenika prijavila su se dva diplomirana pravnika: Muharem Selimović i Jovan Stojanović. Imali su jednak broj bodova, ali zbog sudjelovanja u odbrani tokom rata Komisija je dala prednost Muharemu Selimoviću. Međutim, ovaj prijedlog nije prošao. “Za” je glasalo 14 vijećnika, dva protiv, a 12 je bilo uzdržano. Predložene opcije bile su: imenovoanje nekog drugog za v.d. ili da funkciju gradskog pravobranioca, do završetka novog konkursa, preuzme kantonalni pravobranilac, u skladu sa čl. 37 Zakona o pravobranilaštvu TK.

Na sjednici Gradskog vijeća Srebrenika krajem prošle godine nije prihvaćen Nacrt budžeta za 2020. g. u iznosu od 20 590 000 KM. Zbog kašnjenja s donošenjem nacrta, prijedloga i konačnog Budžeta usvojena je Odluka i privremenom finansiranju. Maratonska sjednica tada je prekinuta. U nastavku ove sjednice, danas je trebao biti razmatran Nacrt Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2020.g Da građani ne bi trpili, Nacrt je preformulisan u prijedlog i jednoglasno usvojen. Vijećnici su iznijeli različita mišljenja o Nacrtu odluke o uslovima i načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu Grada Srebrenika u privrednoj zoni “Tinja Gornja” putem licitacije. Plan je državno zemljište staviti na raspolaganje investitorima i stvoriti preduslove za gradnju proizvodnih kapaciteta. Između ostalog, vijećnici su razmatrali Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Grada Srebrenika z aperiod od 2019. do 2024. g. kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potrebe izgradnje Kolektora u poslovnoj zoni Srebrenik 2.