Sredstva za izvršenje odgojne mjere za maloljetnike na budžetu kantona a ne FBIH

Izmjenjena je odredba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u smislu da sredstva za izvršenje odgojne mjere sada, umjesto na teret federalnog, “padaju” na račun budžeta kantona koji je osnivač javne ustanove “Odgojni centar”. Raspitali smo se hoće li se to i kako odraziti na rad Odgojnog centra Tuzlanskog kantona…

Rad “Odgojnog centra TK” organizovan je u dva odjela, a to su odjel za izvršenje odgojne mjere i odjel za individualni preventivni tretman. Godišnje kroz proces resocijalizacije kroz ovaj centar prođe između 25 i 30 maloljetnika. Jedna od glavnih djelatnosti Centra je izvršenje odgojne mjere. Maloljetnik se u Odgojni centar može uputiti na nekoliko sati tokom dana, najmanje 14 a najduže 30 dana i na neprekidni smještaj od najmanje 15 dana a najduže 3 mjeseca. Do sada su, prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, sredstva za izvršenje odgojne mjere padala na teret budžeta FBIH. U međuvremenu izmijenjena je ova odredba Zakona u smislu da sredstva za izvršenje odgojne mjere sada, umjesto na teret federalnog padaju na račun budžeta kantona koji je osnivač ovakve javne ustanove. Marina Tomić, v.d. direktorica JU “Odgojni centar TK” navodi kako se nada da se to neće odraziti na rad i funkcionisanje ovog centra. Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine evidentirano je 49 krivičnih djela koje su počinili maloljetnici i 53 maloljetnika počinioca, što je za dva krivična djela odnosno 16 počinilaca manje nego u istom periodu lani. Kantonalno tužilaštvo TK u svom radu tokom 2019. godine imalo je 90 izvještaja prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela. U krivičnom postupku 56 predmeta je riješeno izricanjem tzv policijskih upozorenja ili odgojnih preporuka tužioca. U ovoj godini su u odnosu na prošlu, slični trendovi maloljetničkog kriminala u TK i kada se radi o strukturi, počiniocima i broju maloljetnika koji počine krivična djela. Krađe su vodeće, a dječaci prednjače u odnosu na djevojčice – doznajemo u Tužilaštvu TK.