Šta će biti sa zgradom SODASO?!

Izvjesno je da bi zgrada u kojoj je nekad bila smještena Vlada Tuzlanskog kantona mogla biti obnovljena. Pristupilo se izradi studija kojima će se utvrditi oštećenja, kao i procjena potrebnog iznosa sredstava za njenu obnovu. Vlada je učinila i prvi korak izdvajanjem dijela sredstava za tu namjenu.

Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je rekonstruirati zgradu, u kojoj su do februara 2014. godine bili smješteni: kabinet premijera, većina ministarstava i Stručna služba. Takva namjera operacionalizirana je nedavnom odlukom u iznosu od 63 hiljade KM. Tim bi sredstvima trebali biti finansirani izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Soda So u Tuzli. Već je izrađena procjena stanja objekta. Kako navodi Zvjezdan Karadžin, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, nakon toga bi trebalo procijeniti troškove i pronaći sredstva za rekonstrukciju objekta. Podsjetimo, zgrada Soda So na Slatini u Tuzli, kao glavni administrativni objekat Vlade Tuzlanskog kantona zapaljena je tokom protesta građana prije sedam godina.

Pročitajte...