Šta je sa pravima prosječnog bh-a radnika?!

Prema podacima sindikata radnika, da se zaključiti kako je prosječan radnik u Bosni i Hercegovini, uglavnom u realnom sektoru, onaj koji čeka stalni ugovor o radu i stalno obnavlja ugovor na određeno vrijeme, ima jedan slobodan dan u sedmici, radi prekovremeno zbog manjka radnika, nije plaćen za taj rad, te u većini slučajeva ima nekoliko dana godišnjeg odmora kad mu poslodavac do dozvoli. Kakvo je stanje u Tuzlanskom kantonu pitali smo sindikalce, ali i poslodavce.
Sindikati upozoravaju da su kašnjenje plaća, prekovremeni rad, čekanje ugovora, neplaćeni rad praznicima i na slobodne dane, uskraćivanje prava na godišnji odmor ili porodiljsko odsustvo i dalje gorući problemi radnika u našoj zemlji. U Udruženju poslodavaca Tuzlanskog kantona odgovorno tvrde da kompanije koje čine ovu asocijaciju, provode zakon kako je propisan. Sindikati upozoravaju i na učestalu praksu ugovora na određeno vrijeme. Poslodavci pak upozoravaju kako se ‘’radu na crno’’ nikada nije stalo u kraj.
Primjera radi, u Tuzlanskom kantonu su inspektoru rada prošle godine prilikom 3429 nadzora zatekli 1075 radnika bez reguliranog radnopravnog statusa u skladu sa zakonom. Stoga su izdata 433 prekršajna naloga u iznosu od blizu 600 hiljada KM. Tokom ove godine, do oktobra su kantonalni inspektoru otkrili 709 radnika bez zaključenih ugovora o radu. Inače, prema Zakonu o radu Federacije BiH, radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, a u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilikom o radu i ugovorom o radu.