Šta TK donose nacrti Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima?

Ove sedmice na dnevnom redu parlamenata FBIH trebali bi se naći nacrti Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, čije bi usvajanje imalo negativan efekat na Tuzlanski kanton. S tim u vezi Vlada Tuzlanskog kantona već je poduzela mjere kako bi više nivoe vlasti upoznala sa posljedicama koje bi pomenuti zakoni imali na budžet Tuzlanskog kantona.
Detaljnije u video prilogu.
Govore:
Bego Gutić, premijer TK
Jakub Suljkanović, ministar finansija TK

Pročitajte...