Stambeno zbrinjavanje boraca u TK: Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava

U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja  Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za boračku populaciju. Naime, Ministarstvo za boračka pitanja  TK u saradnji sa općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu okončalo je proceduru za dodjelu finansijskih sredstava u iznosu od 600 hiljada KM za 226 korisnika sa područja 13 općina Tuzlanskog kantona. Sredstava se dodjeljuju za pomoć u stambenom rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova i njihovih porodica, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica.

Pročitajte...