Stanje u Lukavcu stabilno nakon jučerašnjih padavina

Tokom jučerašnjeg dana, kišne padavine donijele su nove probleme stanovništvu na općini Lukavac.  Jala, Spreča i Turija su prijetile svojim izljevanjem a najugroženiji su bili i dijelovi Bokavića i Turije. Na svu sreću situacija je danas stabilna. Jedini problem predstvljaće ispuštanje vode sa brane na Modracu koja bi mogla nanjeti veliku štetu poljoprivrednim zemljištu.