Freelanceri nisu neodgovorni i nepošteni, već radna snaga korisna domaćoj ekonomiji

Članovi Udruženja ”Freelance” u BiH koje je osnovano sa ciljem zaštite prava, poboljšanja statusa i razvoja karijera svih nezavisnih profesionalaca (freelancera) koji rade u BiH, osudili su tvrdnju Porezne uprave FBiH da su freelanceri neodgovorni i nepošteni, a koju su prenijeli mediji širom BiH. Najvažnije opredjeljenje našeg Udruženja je rad u skladu sa poštivanjem zakona i institucija države BiH kroz rad na stvaranju boljeg, stabilnijeg i pravednijeg poreskog sistema i zakona koji se odnosi na freelancere, kažu u saopštenju koje su uputili medijima.

Tražimo pravedan zakon o porezu na dohodak i korektan sistem uplata

Od institucija i ustanova kojima je to osnovna djelatnost tražimo transparentan zakon koji će nam osigurati prava kakva imaju i svi ostali porezni obveznici. Tražimo jedinstvenu, stimulativnu poreznu stopu. Zahtjevamo u potpunosti korektan sistem uplata poreza, prilagođen obavljanju freelance djelatnosti. Mi jesmo djelatnici. Imamo rashode. Imamo pravo na stvarne rashode, investicije za poslovanje. Plaćat ćemo zdravstveno osiguranje, ali želimo imati i zdravstvenu uslugu.

Pridavanje epiteta nezavisnim djelatnicima poput ovoga da smo neodgovorni, pokazuje da PU FBiH i vladajuće strukture ne poznaju ovu zajednicu. U suprotnom bi znali da mi možemo biti važan partner sistemu legalnih tokova novca, koji može da bude ključ ekonomskog razvoja svake države. Mi ovu situaciju posmatramo kao priliku za dijalog i partnerski odnos sa institucijama. Namjera nam je da kroz zajednički rad ostvarimo bolji i efikasniji sistem plaćanja poreza za Državu i za nas koji u njoj želimo da živimo i radimo u vrijeme kada mnogi njeni građani pakuju kofere i idu preko granice.

Vrlo je zanimljivo oglašavanje Porezne uprave vezano za postupak koji su fizička lica vodila protiv banaka, a ne protiv same PU. Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka se bazira samo na onim članovima Zakona koji idu u prilog PU i bankama, a nema objašnjenja zašto vlasnici bankovnih računa nisu bili obaviješteni o tome da je neko tražio pristup njihovim transakcijama. Rješenje ne dovodi u pitanje proces retroaktivne naplate poreza, šta mi smatramo apsolutno neopravdanim.

Retroaktivna naplata nije pravedna

Mi freelanceri nismo protiv plaćanja poreza. Mi smo protiv retroaktivne naplate, te netransparentnosti i nedosljednosti čitavog ovog procesa na cijelom području djelovanja PU FBiH.

Pozivamo čelnike PU FBiH, resornog Ministarstva finansija, kao i vladajuće strukture da obustave aktivnosti na retroaktivnoj naplati i da nam omoguće da zajedno, na temelju važeće normativne regulative izgradimo pravedniji status za freelance zajednicu ovdje u BiH. Želimo učestvovati u kreiranju i provedbi zakona koji bi nam omogućio da ispunjavamo svoje porezne obaveze, ali i da ostvarujemo prava koja nam kao radno sposobnim građanima, koji unose novac u ovu zemlju i ovdje ga troše, itekako pripadaju.

S obzirom na činjenicu da freelancing ima ogroman potencijal, ova vrsta poslovanja uz objektivne uslove za rad, može doprinijeti ostanku mladih u BiH, nasuprot masovnim odlascima, te popraviti ekonomski razvoj, ne samo Federacije, nego i cijele države BiH. Svi se zajedno trebamo zagledati u budućnost i stvoriti kvalitetnije uslove za život i rad u BiH, stoji u saopštenju Udruženja ”Freelance” u BiH.

Pročitajte...