Stomatološke usluge pod općom anestezijom

Za osobe iz autističnog spektra, kao i za osobe sa mentalnom retardacijom, ZZO TK osigurao je mogućnost pružanja stomatoloških usluga u općoj anesteziji. Omogućeno je to Ugovorom kojeg je Zavod potpisao sa JZU UKC Tuzla. Realizacija dogovorenog počinje nakon što se UKC izjasni da za to posjeduje sve tehničke uvjete, kazali su nam u ZZO TK.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključio je ugovor sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla o pružanju stomatoloških usluga u općoj anesteziji za osobe iz autističnog spektra, kao i za osoba sa sličnim smetnjama u razvoju. Realizacija Ugovora će početi čim UKC Tuzla dostavi informaciju da su stekli tehničke uvjete za pružanje takvih usluga, navodi Kurtalić. Nema pouzdanog podatka koliko je potencijalnih korisnika stomatoloških intervencija u općoj anesteziji. Dosadašnja praksa je pokazala da na godišnjem nivou nije visok broj korisnika takvih usluga, ali su mišljenja da će ugovor umnogome pomoći korisnicima tim više što će se sve obaviti na domaćem terenu.