Štrajk upozorenja rudara Rudnika F BiH

U svih sedam rudnika koji djeluju u sastavu koncerna “Elektroprivreda BiH” jučer i danas održan jednosatni štrajk upozorenja zbog nepostizanje dogovora o kolektivnom ugovoru za oblast rudarstva, koji je istekao 30. aprila ove godine. Predsjednik Sindikata radnika raudnika u Federaciji BiH, Sinan Husić je kazao da očekuju nastavak razgovora i pozitivan ishod. U suprotnom, 23. maja najavljuje generalni štrajk su svim rudnicima federacije BiH.

Situacija je trenutno pod kontrolom. Rudari u svih osam rudnika u Federaciji BiH se ponašaju u skladu sa svim odlukama sindikalnog organizovanja radnika u rudnicima. Štraj koji su jednosatnim prekidom rada proveli protekla dva dana upozorenje je predstavnicima Vlade Federacije BIH i Elektroprivrede BiH da se pregovarački proces ove sedmice mora okončati, rečeno je danas.

„Nema više analize i pomijerenja predstavljenog zahtjeva rudarskih sindikata. Povećanje plata za 20% u odnosu na današnje plate i uz ispunjavanje tog uslova spremni smo da se od 1. maja ove godine izvrši aktiviranje kolektiovnog ugovora i produži njegovo važenje u određenom vremenskom periodu koji je istekao 30. aprila 2022. godine“, izjavio je Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika raudnika u Federaciji BiH.

Pomenuti zahtjev lako je obrazložiti. Radnic u rudnicima uglja u Federaciji BiH traže povećanje kako bi njihova kupovna moć barem malo približila kupovnoj moći koju su imali u decembru 2021. godine, kažu rudari.

„Rudarski život je težak. Težak je to hljueb sa sedam kora. Nije vrednovan koliko treba da bude vrednovan. Danas smo poniženi za ovu malu platu. Ja prvi kopač ima 16000 KM. To je malo. Poskupljenje je, sve je otišlo“., kazao je Mešić Nihad, prvi kopač Rudnika „Mramor“.

Iako je u dosadašnjim pregovorima bilo riječi o 8% povećanja na postojeće osnovice plata. Rudari na to ne pristaju.

„Na zadnjem sastanku pregovaračkih timova uprava RMU „Banovići“ iskazala je spremnost da to bude 10%. I to je potpuno neprihvatljivo i mislim da u narednih 48 sati će ovaj proces imati svoj prelomni trenutak i ja vjerujem da će radnici u rudnicima  rudnika F BiH zajedno sa sinsikatima uspjeti da realizuju  taj svoj zahtjev. Opredjeljenja su čvrsta, odlučnost neupitna , jedinstvo na nikada zavidnijem nivou i evo viditedanas. Da ne vjerujem u uspjeh mižda ne bi ni bio tu danas“, pojašnjava Husić.

„Potrošačka korpa u Federaciji je prešla 2 400 KM. Mi radimo ovde za mizerne plate od nekih 1000 KM. Sama poskupljenja tekuće godine su otišla u tačku. Mi sa ovim platama ne možemo i nećemo“, kazao je Mujo Ćedić, rudar Rudnika „Mramor“.

Radnici Rudnika „Kreka“ u Tuzli hoće da rade. Zato im treba obezbijediti minimum uslova kako bi realizovali proizvodne rezultate na novou koji će biti zadovoljavajući kako po rudnike, tako i po energetski sektor, navodi Husić. Podsjeća da je obaveza svih koji su uključeni u pregovaračke procese da se ovaj problem riješi. U suprotnom rudari rudnika u Federaciji BiH će u ponedjeljak 23. maja stupiti u generalni štrajk.

Pročitajte...