Stručno osposobljavanje, nabavka savremene opreme među prioritetima UKC Tuzla u 2020. godini

Među medicinskim procedurama planiranim u 2020.godini u UKC-u Tuzla je elektrofiziologija srca. U godini koja je pred nama trebalo bi da budu pokrenute procedure za nabavku moderne medicinske opreme. U UKC-u Tuzla vjeruju da će među onima koji su se javili na konkurs za prijem novih uposlenika, raspisan polovinom decembra, jedan broj njih popuniti nedostajući stručni kadar.