Studija: Iz BiH se emigrira stoljećima, posljednjih nekoliko godina sve više

Emigracije iz BiH traju stotinama godina, ali trend je u posljednjih nekoliko godina postao progresivan i sve više ljudi napušta zemlju, istaknuto je na prezentaciji “Studija o emigracijama: Bosna i Hercegovina” u Akademiji nauka i umjetnosti BiH danas u Sarajevu.

Jedan od autora studije akademik Muris Čičić rekao je da postoje različiti faktori za trenutno emigriranje iz BiH, ali i jak pritisak javnosti na emigriranje koji često nije argumentovan.

– Motivacije za emigriranje su raznorodne, od ekonomskih za koje svi mislimo da su dominantne, do političkih za koje se u studiji pokazalo da su dominantnije – istakao je Čičić.

Koautorica studije prof. dr. Melika Husić-Mehmedović s Ekonomskog fakulteta UNSA navela je da je vrlo teško tačno voditi statistiku o emigracijama, ali da su u izradi studije došli do broja od više od 200.000 ljudi koji su napustili BiH u posljednjih 10 godina.

– Tu cifru ipak treba uzeti s rezervom jer njome nisu obuhvaćeni oni koji se vraćaju u BiH, kao ni ciklične migracije – dodala je Husić-Mehmedović.

Doc. dr. Mirza Emirhafizović s Fakulteta političkih nauka UNSA naglasio je da BiH godinama bilježi gubitak populacije po osnovu većeg broja umrlih od živorođenih – još od 2007., te zbog negativnog migracijskog salda.

Prof. dr. Adnan Efendić s Ekonomskog fakulteta UNSA pojasnio je da su tri faktora koji bh. građane potiču na napuštanje zemlje: individualni izazovi, percepcija socio-ekonomskog okruženja i postkonfliktni utjecaji.