Sud BiH donio rješenje u predmetu Šemsudin Muminović i drugi

Sud BiH donio je rješenje u predmetu Šemsudin Muminović i drugi kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenim Šemsudinu Muminoviću, Džemi Galjiću, Ćamilu Ahmetoviću, Rasimu Omeroviću, Asimu Aliću, Fadilu Mujiću i Ismetu Memiću.

Istovremeno je prema Ismetu Memiću izrečena mjera zabrane sastajanja s određenim osobama na način da se osumnjičenom zabranjuje kontaktiranje sa ostalim osumnjičenim u ovom predmetu uključujući i telefonski ili kontaktiranje putem posrednika, kao i kontaktiranje sa svjedocima.

Sud je u odnosu na ostale osumnjičene potpuno odbio prijedlog jer ne postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo na način kako ih tereti prijedlog Tužilaštva BiH.

Pročitajte...