Susret evropskih naučnika u Tuzli

U Tuzli je danas počela trodnevna Konferencija COST akcije (European Cooperation in Science and Technology), iz programa CANTATA, na kojoj su se okupili istaknuti evropski naučnici, koji se sa različitih aspekata bave kozmologijom. Riječ je o projektu koji finansira Evropska unija, u okviru programa  HORIZON 20:20.  Nakon nekoliko evropskih centara, poput Lisabona i Frankfurta, čast da budu domaćini Konferencije pripala je Univerzitetu u Tuzli i Prirodno-matematičkom fakultetu UNTZ.

Cilj programa je da jednom godišnje okuplja naučnike iz Evrope u potrazi za odgovorima na fundamentalna pitanja koja su ostala neodgovorena, kada su u pitanju gravitacione teorije.