Susret ministra Mirsada Gluhića i direktora Agana Delibajrića

Direkcija Evropske nezavisne agencije za izbor menadžera u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi, sa sjedištem u Varšavi, izabrala je najmenadžere u ovoj godini. U kategoriji dobrog upravljanja autocestama, među najboljima je izabran aktuelni direktor Direkcije regionalnih cesta TK, Agan Delibajrić. Tim povodom u ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK održan je sastanak sa direktorom Delibajrićem. Uz čestitke, rečeno je da ova nagrada govori o dobroj koordinaciji Vlade i Direkcije u domenu utvrđivanja kriterija za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cesta na području TK, odnosno, njihovom provođenju.

Pročitajte...