Sutra predstavljanje istraživanja o ‘radnim uvjetima i pravima novinara’

Predstavljanju rezultata istraživanja pod nazivom “Radni uslovi i prava novinara, zakonski okvir i upravljanje lokalnim medijima u BiH” bit će upriličeno u srijedu, 3. februara u Sarajevu, saopćeno je iz Udruženja BH novinari.

Novinari u lokalnim medijima suočeni su sa sve većim ograničenjima u području slobode izražavanja i slobode medija, kao i nepostojanjem sistemskog pristupa suzbijanju pritisaka vlada, državnih institucija i drugih političkih i ekonomskih centara. Država nema kapacitete da novinarima osigura siguran i neometan rad, a nedostatak adekvatnog odgovora na nasilje nad novinarima iz ovlaštenih institucija uveliko utječe na osjećaj sigurnosti novinara.

Podaci Linije za pomoć novinarima za 2020. godine pokazuju da se kršenje prava novinara nastavlja kao i prethodnih godina – zabilježeno je 69 slučajeva kršenja slobode izražavanja i napada na novinare i medije.

U većini slučajeva policija i državno tužilaštvo nisu uspjeli zaštititi novinare: počinitelji napada nisu pronađeni, a sudovi neadektavnim procesuiranjem kršenja prava novinara šalju poruku široj javnosti da su takvi napadi na novinare prihvatljivi. Mediji i novinari djeluju u zakonskom okviru koji ograničava ili formalno garantuje slobodu izražavanja, ali se ne provodi na adekvatan način. Problemi poput nedostatka transparentnosti vlasništva nad medijima i državnog uplitanja u upravljanje medijima, (ne)transparentnih evidencija o državnoj pomoći medija, političkih i ekonomskih pritisaka na javne servise i lokalne javne emitere i dalje zabrinjavaju.

Upravo zbog svega navedenog, BH novinari su sproveli istraživanje s ciljem identifikovanja postojećih obrazaca funkcioniranja lokalnih medija, te da li su u skladu s postojećim zakonskim i međunarodnim standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija. Fokus istraživanja je bio i na uvjetima rada medijskih profesionalaca u javnim i privatnim lokalnim medijima, te na problemima s kojima se suočavaju medijskih radnici tokom obavljanja profesionalnih zadataka.

Neka od istraživačkih pitanja koja su korištena kako bi se procjenila situacija u lokalnim medijima su da li je praksa na lokalnom nivou u skladu s postojećim zakonskim i međunarodnim standardima u oblasti slobode medija, slobode informisanja i integriteta medija u lokalnoj zajednici, koji su trenutni izazovi i rizici sa kojima se novinari u lokalnim medijima suočavaju u oblasti radnih i ljudskih prava, te kakvo je mišljenje lokalnih novinara i institucija o tome kako prevladati postojeće prepreke da bi se stvorilo demokratsko društvo zasnovano na poštivanju slobode izražavanja, slobode medija i prava novinara?

Istraživanje je dio projekta “Slobodni mediji, slobodno društvo”, koje implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH (AEM BiH), a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Pročitajte...