Sutra u Tuzli objava registra boraca Drugog korpusa Armije RBiH

Sve je spremno da se u subotu u 11 sati u Tuzlanskom kantonu objavi registar boraca za regiju sjeveroistočne Bosne, odnosno, registar pripadnika Drugog korpusa Armije RBiH, rekao je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Dodaje kako će tog dana biti javno objavljeno nekoliko kartona pripadnika oružanih snaga, među kojima je i njegov karton.

– Mi ćemo objaviti da smo uspostavili registar i staviti ga na raspolaganje institucijama Bosne i Hercegovine. Sa boračkim udruženjima postigli smo dogovor da mogu doći u službene prostorije Federalnog ministarstva za boračka pitanja, to su naši odjeli za vojne evidencije i vojni odsjeci, i na mjestu pogledati ono što ih interesuje. To smo dogovorili sa koordinacijama boračkih udruženja na kantonima i Federaciji, da ćemo mi biti servis onima koji budu htjeli i željeli pogledati podatke iz tog registra – rekao nam je Bukvarević.

Dodaje da u registru koji će biti objavljen u subotu stoje imena 119.110 pripadnika oružanih snaga, koji su prošli kroz jedinice i sastavni su dio oružanih snaga.

– Treba naglasiti da se tu radi o svima onima koji su bili od jednog mjeseca do punog iznosa u vojsci, koji su bili pripadnici Armije RBiH, MUP-a, HVO-a, namjenske industrije, vojne bolnice, ambulante i drugo. Radi se o svima onima kojima po Zakonu o odbrani stoji da su bili pripadnici oružanih snaga. Nakon objave registra kanton i općine imaju obavezu da u taj registar unesu šta je ko od tih naših saboraca sa nivoa općine, kantona dobio u proteklom periodu – govori Bukvarević.

(RTVTK/FAKTOR)