Suzbijanje korupcije u TK

Tužiteljstvo TK tokom prošle godine je podiglo 58 optužnica za koruptivna krivična djela. Većinom se radi o koruptivnim krivičnim djelima u kojima su ključni akteri nositelji visokih javnih funkcija. Značajno je istaći i da je u 2018. godini doneseno više osuđujućih presuda, poput onih u predmetima ”Lijanovići” i Fortuna Gračanica. Na desetine je predmeta procesuirano i u slučajevima nezakonitog zapošljavanja u institucijama.
Prema Monitoringu OSCE-a o prisustvu korupcije u našoj zemlji, da se zaključiti da su najučestaliji počinitelji koruptivnih krivičnih radnji visoki dužnosnici, predstavnici javnih preduzeća, direktori uglednih firmi, koji zloupotrebljavajući službeni položaj nastoje steći imovinsku ili neku drugu vrstu koristi. Ukoliko je kao ishod određenog krivičnog postupka u određenom predmetu izrečena sankcija koja ne predstavlja svojevrsnu društvenu osudu odnosno ukoliko građani procijene da je sankcija uvjetno rečeno stimulans drugima za činjenje takvog djela, ne može se reći da se uspjelo u preventivnoj ulozi suzbijanja korupcije. Kantonalni MUP i Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona, prema Monitoringu OSCE-a, su pokazali da imaju i volje i sposobnosti da se snažno uhvate u koštac sa ovom društvenom pošasti, navode u OSCE-u. Borba protiv korupcije je vrlo složen pojam i on podrazumijeva odličnu saradnju između agencija za provođenje zakona, pravosuđa i građana. Ukoliko te saradnje, otvorenosti i povjerenja nema, tada se ne može govoriti o kvalitetnoj borbi protiv korupcije, zaključuju u Misiji OSCE-a u našoj zemlji.

 

Pročitajte...