Sve lošije stanje u šumama u BiH

Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen Zakon o šumama. Nema ga ni Federacija koja je zadužena za gospodarenje šumskim blagom. Po tome smo jedinstveni u regionu, kao jedina država bez potrebnog zakonodavstva u toj oblasti. Nije onda slučajno što nam se dešavaju bolesti poput poktornjaka koji je godinama napadao šume. Stav struke i preporuke koji su dli nadleženim ministarstvima i parlamentima, politika nikada nije uvažila.
Stanje šuma na području BiH, entiteta, pa i TK, nije zadovoljavajuće. Razlog za to je nepostojanje zakonske regulative odnosno dokumenata koji uređuju tu oblast. BiH je jedina država u regionu koja nije članica Međunarodnog monitoring servisa odnosno koja nema Dijagnozno-prognoznu službu. To su institucije koje trebaju voditi računa o zdravstvenom stanju šuma na području ne samo TK već cijele države BiH. Na Federaciji koja uređuje pitanje gospodarenja šumama je najveća odgovornost, mišljenja je Hodžić. U okviru Federacije po kantonima postoje kantonalni zakoni koji reguliraju gospodarenje šumama, ali to nije dovoljno. Dovoljno se prisjetiti zdravstvenog stanja šuma na području Federacije, poput perioda 2013-2017. godina i najezde potkornjaka koji je uništio veliki dio šuma. Iz Federalnog udruženja inženjera i tehničara šumarstva očekuju da nova Federalna vlada konačno sistemski razriješi ove probleme. Od iznimne je važnosti da se i prije samog donošenja Zakona o šumama usvoji Program razvoja šumarstav Federacije BiH. Program, koji još nije usvojen, sačinjen je od općeg i izvedbenog dijela, nikada nije prošao Federalni parlament. S druge strane je urađena Inventura šuma, ali o njemu nikada nje raspravljao Parlamet BiH.