Sve veći broj zahtjeva za prekvalifikacijom radne snage

Sve srednje tehničke i stručne škole u Tuzlanskom kantonu upisane su u registar obrazovanja odraslih. Pored javnih ustanova, na našem području otvara se sve više privatnih centara za ove namjene. Neosporno je da trend odlaska radne snage iz BiH diktira stanje i u ovoj oblasti. Prema podacima iz resornog kantonalnog ministarstva, očekivano je u fokusu interesa, medicinska struka…

Pročitajte...