Sve više dijaliznih bolesnika u FBiH a oprema za dijalizu stara

Stanje u dijaliznim centrima u FBiH je zabrinjavajuće – konstatovano je na godišnjoj skupštini Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini. Tim prije što broj pacijenata na dijalizi raste i iznosi oko 3000, od čega je 40% iznad 65 god starosti, a oko 500 pacijenata je ispod 45 godina…

Pročitajte...