Svake godine, 26. aprila, obilježava se Svjetski dan intelektualnog vlasništva, s ciljem informisanja o ulozi prava intelektualnog vlasništva (patenti, zaštitni znakovi, industrijski dizajn, autorsko pravo) u podsticanju inovacija i kreativnosti.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva proglasila je 2000. godine Svjetska organizacija za duhovno vlasništvo, podorganizacija Ujedinjenih naroda koja je osnovana 1970. godine s ciljem zaštite prava nematerijalnog vlasništva, a cilj ovog dana je podsjetiti na važnost kreativnosti i inovacije za svakodnevni život i pobljšati osjetljivost društva za tu tematiku.

Najrašireniji oblici intelektualnog vlasništva su autorska prava kojima se štite autorska djela iz područja umjetnosti, književnosti i nauke, kao i računarski programi te njima srodna prava kojima se štite izvođačka prava i prava kreativnih industrija.