Svjetski dan potrošača: Građani zabrinuti zbog sve češćih poskupljenja

Najveća zabrinutost potrošača u BiH su sve češća poskupljenja, odnosno visoke cijene osnovnih životnih namirnica. Kako ističu u Udruženju potrošača TK, građani se posebno žale na kvalitet komunalnih usluga. Svjetski dan potrošača koji se obilježava danas, prilika je da se ukaže na značaj zaštite prava potrošača.
Potrošači u BiH nisu zadovoljni koliko se poštuju njihova prava. Svi pokazatelji ukazuju na to da smo daleko od Evropskih standarda kada je u pitanju zaštita prava potrošača. Kako ističu u Udruženju za zaštitu potrošđača TK, građani nikada neće biti dovoljno zaštićeni, s obzirom da su proizvođači i trgovci na jednoj, a građani na drugoj strani, i svi žele da ostvare profit.
Udruženje za zaštitu prava potrošača TK, u okviru projekta EU u pet lokalnih zajednica formiralo je „Savjet potrošača“ koji je pri Gradskim, odnosno općinskim upravama, koje bi trebalo rješavati sve pritužbe građana vezane za bilo kakve izmjene režima pružanja komunalnih usluga.
Kako bi se nivo zaštite prava potrošača digao na viši nivo u BiH su neophodne redikalne promjene. Potrebno je unaprijediti zakonodavstvo, kako bi zaštitu potrošača barem približili standardima koje imaju potrošači u EU. Strateški cilj zaštite potrošača mora biti unapređenje kvaliteta života, ali i zaštita njihovih prava.