Svjetski dan potrošača: „Prava potrošača u BiH se često krše“

U svijetu se 15. mart obilježava kao Dan potrošača. Tim povodom Vijeće za zaštitu potrošača BiH održalo je sjednicu. Zaključak je da iako je ova oblast u BiH zakonski regulisana i postoje brojna udruženja za zaštitu potrošača, njihova prava se ipak često krše. Mnoštvo žalbi koje prima Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH ukazuje na to da se prava potrošača krše gotovo svakodnevno. Najveći broj žalbi se odnosi na trgovonski sektor i ekonomske usluge od opšteg interesa, odnosno komunalne usluge.„Najčešća kršenja prava potrošača brojna su počev od obmanjujućih marketinških kampanja do toga da se na području BiH često distribuiraju proizvodi koji su neispravni sa stanovišta sigurnosti“,rekla je Dželmina Huremović, pomoćnica ministra za trgovinu i turizam TK.Najveću ulogu u zaštiti potrošača imaju Agencije za nadzor na tržištem i Agencija za sigurnost hrane BiH. Dalibor Vidačak,PR Agencije za sigurnost hrane BiH:„Potrošači pri kupnji imaju određenu odgovornost i uvijek ih upozoravamo da obrate pažnju na sadržaj deklaracije. To mogu sami učiniti i na osnovu toga odabrati hranu koju će konzumirati“. Agencija za sigurnost hrane BiH ima sistem uzbunjivanja u slučaju otkrivanja spornih namirnica, tako da građani budu obaviješteni. Od potrošača se očekuje da provjere rok trajanja i da li je pakovanje oštećeno. Imaju mogućnost da problem prijave trgovcu, inspekciji ili ombudsmenu za zaštitu potrošača. U cilju upoznavanja građana o svojim pravima predstavnici Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK distribuirali su džepne priručnike. I na službenim internet stranicama mogu pronaći tekstove Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o hrani, Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda i druge pravne akte, kako bi mogli pravovremeno reagovati.