Svjetski dan šuma: Sadnice treba paziti poput malog djeteta

Tuzlanski kanton je bogat šumom. Zbog toga je i idealno mjesto za obilježavanje „Međunarodnog dana šuma.“ Prigodnu manifestaciju organizovalo je JP „Šume TK“ zajedno sa planinarskim društvom „Drenik.“ Iako su bile pripremljene, loše vrijeme je uticalo da se sadnja 400 mladih jela ostavi za neki drugi dan. Poručeno je da se pomoć šumama ne završava sadnjom mladog drveta, nego se nastavlja i brigom tokom njegovog rasta. Na taj način će se sačuvati ogroman potencijal koje šume u Tuzlanskom kantonu imaju, kako ekonomski, tako  turistički i zaštitni.

 

Šume se u Tuzlanskom kantonu prostiru na površini od 78 hiljada hektara zemljišta. Tu se uzdižu stabla bukve, jele sa smrčom, crnog i bijelog bora te hrasta kitnjaka. Znaju to najbolje planinari koji se, zajedno sa javnim preduzećem „ Šume TK“ brinu o njihovom održavanju i pošumljavanjem. Zbog toga je, ispod sniježnih vrhova smrče,  kod planinarskog doma „Drenik“ na 520 metara nadmorske visine, obilježen međunarodni dan šuma. Da se još jednom ukaže na značaj šuma u Tuzlanskom kantonu.

  • Imamo jako kvalitetne šume sa izraženom bioraznolikošću. Međutim, malo je zdravstveno stanje naših šuma narušeno. Zbog klimatskih promjena, globalnog zagrijavanja i suša. Recimo onih iz 2012. godine. Zatim, svjedoci smo vjetroloma i vjetroizvala u decembru 2017. godine i sve to ostavlja katastrofalne posljedice na šumu, objasnio nam je Edin Šahbazović, direktor šumskog gazdinstva „Sprečko“ Živinice.

Planinarsko društvo „Drenik“ postoji već petnaest godina i okuplja oko stotinu članova. Oni su danas planirali posaditi 400 sadnica smrče, no vremenske prilike im to nisu dozvolile.

  • Pozivam i apelujem svakog onog ko posadi jedno drvo da ga proprati malo. Kako ono raste, ko dijete da ga podigne. I da ga izvede na pravi put da dobije funkciju. Jedna smrča, bor ili hrast najmanje četvero ljudi hrani kisikom, rekao nam je Rasim Užičanin, predsjednik PD „Drenik“ Živinice.

U programu obilježavanja dana šuma, učestvovali su i učenici  Šumarske tehničke škole iz Živinica. Zajedno su sa planinarima i predstavnicima „Šuma Tk“ poslali jasnu poruku o značaju šuma.