Svjetski je dan farmaceuta -“Sigurni i efikasni lijekovi za sve!”

Svjetski  je dan  farmaceuta . Širom svijeta  organiziraju se aktivnosti koje pokazuju i promovišu  važnu ulogu farmaceuta  u zdravstvenom sistemu. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana farmaceuta je “Sigurni i efikasni  lijekovi za sve!” Cilj je promocija  ključne uloge farmaceuta  u osiguravanju sigurnosti pacijenata putem savjetovanja o  pravilnoj primjeni lijekova i smanjenje medikacijskih grešaka.

Pročitajte...