Takmičenje matematičara iz Tuzlanskog kantona

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u danas će se održati Kantonalno takmičenje iz matematike, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta, u suradnji sa Pedagoškim zavodom TK i Udruženjem matematičara TK. Na će učestvovati 174 učenika iz 25 škola sa područja TK, u pratnji više od 35 nastavnika matematike, navedeno je u pozivu za ovaj događaj.

Pročitajte...