Tehnolopki park u Živincama okupljat će mlade inovativne ljude

Zapošljavanje mladih koji će svoje kreativne biznise pokrenuti u svojoj zemlji, a ne u inostranstvu, jedan je od prioriteta u Živinicama. Gradska uprava započela start-up projekte koji će zaposliti mladie ljude, a posebna pažnja ovih dana posvećena je izgradnji Tehnološkog parka.