Tekući suficit TK u 2017.godini oko 10 miliona KM

Akumulirani deficit Tuzlanskog kantona sa 31.decembrom prošle godine iznosi 46 miliona maraka. Podsjećamo, na kraju 2013.godine deficit je bio 99 miliona, 31.12.2014. 93 miliona, na kraju 2015.godine akumulirani deficit je smanjen na 60 miliona, 2016. je iznosio 55 miliona maraka. Vlada TK je prihvatila godišnji obračun Budžeta za prošlu godinu. Ostvaren je tekući suficit od oko 10 miliona maraka. Ove godine bilježi se određeno povećanje prihoda.