Tešanj mali gradić velikog kulturnog blaga

Tešnjaci su ponosni na kulturno-historijsko nasljeđe, a tvrđava u Tešnju je ključno obilježje ovog prostora i nalazi se u grbu Općine Tešanj. Ljudi je zovu Gradina, kao augmentativ, jer im je značajna. Posljednjih godina se ulagalo u obnovu kulturno-historijskog nasljeđa, Eminagića konaka, Tvrđave sa Sahat-kulom i Ferhat-begove džamije, a sve su to nacionalni spomenici. Posjetili smo nedavno Tešanj i sa našim domaćinom Miralemom Alićem, predstavnikom JU Muzej “Tešanj” upoznali se sa kulturnim bogatstvom, običajima i tradicijom ovog kraja. Opširnijeu video prilogu.

Pročitajte...