Titova pećina iznad Kladnja

BiH bila je centar narodnooslobodilačke borbe,  pretrpjela je najveće gubitke i dala najveći doprinos uspjehu Narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji.Shodno tim činjenicama, na sastanku u ovoj pećini iznad Kladnja, Tito je  presudio da će BiH biti republika  jednaka drugima. Nakon ove odluke krenulo se sa ubrzanim pripremama za formiranje zemaljskog antifašističkog oslobođenja BiH kako bi se, prema riječima profesora Halilovića, uspostavila jedna vertikala na pokrajinskoj odnosno zemaljskoj osnovi koja bi koordinirala radom.Opširnije u prilogu.

Pročitajte...