TK: 10,5 miliona KM za ulaganja u oblast vodoprivrede

Vlada je danas dala saglanost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini. Ovim Programom utvrđeni su prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2018. godinu. Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama u ovoj godini planirani su u iznosu od 10.501.172,00KM. Od toga se 4.568.250,00 KM odnosi na prihode koji se planiraju u ovoj godini, a 5.932.922,00 KM na prenesena sredstva vodnih naknada iz 2017. godine.