TK ima veliki broj degradiranih površina: Potrebno zaštititi poljoprivredno zemljište

Tuzlanski kanton je izabran za implementaciju projekta „Podrška u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem.“ Njegovim provođenjem dobit će se precizni podaci, vezani za poljoprivredno i šumsko zemljište koje se na ovom području mora zaštiti. S druge strane će se moći konačno vidjeti i gdje je potrebno uraditi prenamjenu zemljišta i koje se degradirane površine moraju hitno sanirati.

Tuzlanski kanton ima velike površine eksploatacionih polja bogatih mineralnim sirovinama. Gotovo trećina površine koja pripada Gradu Tuzla, zatim dijelovi Općina Lukavac i Banovići zauzete su ovim poljima. Problem je, što nakon eksploatacije, bilo da se radi o nadzemnoj ili podzemnoj, ostaju velike površine degradiranog zemljišta.  U Tuzlanskom kantonu evidentirane su 3 hiljade hektara ovih površina. Tu su i odlagališta šljake i pepela na Divkovićima, Planama i Drežniku, eksploataciona polja Dubrave istok, te već pomenuta polja u Banovićima i Lukavcu.  Također, pet odsto zemljišta u Tuzlanskom kantonu odnosi se na nestabilni teren obuhvaćen klizištima. Tu su i minski sumnjive površine kojih ovaj kanton ima najviše u Federaciji BiH. Zbog toga je projekat Podrške u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem itekako značajan za ovaj kanton koji je i izabran za njegovu implementaciju. Tu će svakako pomoći i činjenica da je ovaj kanton prvi uradio prostorni plan.

  • Zapravo će se dobiti još precizniji podaci vezani za zemljište koje moramo zaštiti, vezano za kategorije poljoprivrednog i šumskog zemljišta a sa druge strane ćemo ukazati gdje je potrebno raditi prenamjenu zemljišta, koje degradirane površine trebamo hitno sanirati i evidentirati, kazala nam je Dragica Tešić, direktorica Zavoda za prostorno uređivanje i urbanizam TK

U ovom projektu učestvuju Grad Tuzla i osam općina sa novim kartama upotrebnog zemljišta. Pored njih, očekuje se uskoro uključenje Lukavca i Čelića gdje je u toku izrada ovih karti. Inače, ova karta je krucijalna za odlučivanje o namjeni prostora jer su na njoj prezentirani načini korištenja i kategorije zemljišta. A najbitnije je da se zaštiti poljoprivredno zemljište što je uostalom i zakonska obaveza.

  • Mi tu vidimo glavni benefit projekta. upravo u tome da se prioritetni projekti koji pokrivaju oblast zaštite zemljišta, da se kandiduju iz općina i da se na taj način krene u pripremu i realizaciju tih projekata, pojasnila je Tešić.

Kako su i rijeke u Tuzlanskom kantonu bujičnog karaktera, te uprkos čišćenju korita , često poplave priobalni prostor, očekuje se da će putem ovog projekta općine moći razvijati svoje projekte kako bi zaštitile poljoprivredno zemljište.