TK: Investicije se ne smiju prekidati

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskih kantona i u vrijeme pandemije corona virusom intenzivno radi na izgradnji, revitalizaciji i rekonstrukciji regionalnih putnih pravaca u našem kantonu, rečeno je to na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i ministra trgovine, turizma i saobraćaja Edina Buševca sa direktorom Direkcije Zijadom Omerčićem. Ovom prilikom razgovarano je o Planu rada JU Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u 2020. godini, realizaciji već započetih projekta, te izazovima s kojima se Direkcija susreće.

Otvaranje javnih radova je šansa i oblik podrške Vlade Tuzlanskog kantona našoj privredi. Poseban značaj tu ima izgradnja i obnova putne infrastrukture. U ovom vremenu, uz borbu koju imamo na zdravstvenom planu i uštede koje ćemo morati ostvarivati, investicije se ne smiju prekidati jer će se investicijska izgradnja vrlo brzo reflektirati i na druge aspekte društvenog života“, rekao je premijer Tulumović.

Direktor Omerčić je istaknuo da Direkcija trenutno ima aktivnih 6 radilišta, a do druge polovine maja očekuje se da će biti završeni radovi na regionalnom putu R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, odnosno da će put Tuzla Čelić biti u cjelosti pokriven asfaltom.

Također direktor Omerčić je istaknuo da su u završnim fazama i svi ostali projekti koji su započeti 2019. godine, te da je zabilježen visok stepen realizacije planiranih aktivnosti.

Pročitajte...