TK: Kazna za nenošenje zaštitnih maski do 100 KM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru TK, koje predviđaju mogućnost da službenicima policije represivno djeluju u pogledu poštivanja epidemioloških mjera na TK. Navode da je cilj predloženih izmjena i dopuna da se policijskim službenicima, daju kvalitetnije i preciznije zakonske odredbe, kao instrumenata u zaštiti sigurnosti građana koji borave ili se kreću na području Tuzlanskog kantona. Ovo znači da će policija kažnjavati, naprimjer one koji ne nose zaštitne maske kaznom od 100 KM.

Imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju u Tuzlanskom kantonu i šire, kao i podatak da važeće odredbe Zakona o javnom redu i miru TK ne daju zakonsko rješenje, odnosno ovlaštenje policijskim službenicima da vrše kontrolu poštivanja i provođenja mjera naloženih od strane Kriznih štabova i njihovo sankcionisanje, krenulo se u izmjene Zakona.
– Osnovni cilj ovoga je da policija dobije veće ovlasti, da konkretno može postupati prema svim licima koja ne poštuju naredbe nadležnog organa – kaže Safet Begić, sekretar MUP-a TK.

Predloženim izmjenama akcenat je dat na kontrolu provođenja naredbi nadležnih organa, kojima se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, ali samo ukoliko su policijski službenici Uprave policije MUP TK-a izričito ovlašteni za to, na osnovu takve zakonito izdate naredbe.

– Policija, odnosno pripadnici Uprave policije mogu postupati na ovaj način, samo ukoliko su to izričito naredbe nadležnog organa, koji je ovlašten za poduzimanje mjera i radnji – ističe Begić.

Novčanom kaznom od 100 do 500 maraka kaznit će se fizičko lice koje ne poštuje naložene epidemiološke mjere. Od 500 KM do 2.000 KM raspon je kazne za pravno lice, a od 200 do 1.000 KM odgovorno lice u pravnom licu.

– Ovaj Zakon se naslanja na Zakon o prekršajima. Raspon kazni smo propisali u rasponu od 100 do 500 KM. Policija, prema Zakonu o prekršajima, na licu mjesta u obavezi je da izrekne minimalnu kaznu. Ukoliko lice ne prihvata prekršaj i tražio sudsko odlučivanje, to ide prema Sudu za prekršaje, gdje Sud određuje visinu kazne – napominje Bgić.

Pri donošenju izmjena Zakona o javnom redu i miru TK korištene su pozitivne prakse iz Saravskog kantona, koji je krajem prošle godine usvojio donio iste mjere. Iz MUP-a napominju da policija do sada nije mogla da kažnjava one koji ne poštuju propise koje je donio Krizni štab i Vlada TK, te da su te nadležnosti imale samo nadležne inspekcijske službe, koje nisu mogle adekvatno odgovoriti tom zadatku, budući da nemaju dovoljno kadra.

Pročitajte...